Dell

ขาย server dell มือ 2 ราคาถูก พร้อมใช้งาน พร้อมรับประกัน 3 เดือน

Dell

แสดงสินค้าทั้งหมด 12 ชิ้น

แสดง 1-12 จากทั้งหมด 16 ชิ้น

Server มือสอง Dell R200

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R200

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 4 Core x3220

RAM : 4GB

HDD : 500GB

Tray : -

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB7,500.00

Server มือสอง Dell R210

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R210

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 4 Core x3430

RAM : 2GB

HDD : 1TB

Tray : -

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB9,900.00

Server มือสอง Dell R210 II

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R210 II

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 4 Core E1220

RAM : 16 GB (2 x 8GB, 2Rx8, 1.35V)

HDD : 1 x 2 TB SATA (ลูกใหม่)

Tray : -

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB26,500.00

Server มือสอง Dell R300

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R300

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E3113 3.00GHz 6MB Cache 65w

RAM : 4GB

HDD : 2 x 160GB SATA HDD

Tray : 2

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB6,900.00

Server มือสอง Dell R610

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R610

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 4 Core L5520

RAM : 8GB (4x2GB) PC3-10600R-9 RDIMM

HDD : -

Tray : 2

PSU : มี

RAID : 6/I

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB16,900.00

Server มือสอง Dell R710

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R710

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 2 x Intel E5620 2.4GHz 12 Cache 80w

RAM : 16GB

HDD : 2 x 146GB SAS HDD

Tray : มี

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB27,900.00

Server มือสอง Dell 860

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 860

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 2 Core 2.13GHz

RAM : 2GB

HDD : 500GB (ลูกใหม่)

Tray : ไม่มี

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB3,900.00

Server มือสอง Dell 2950 (RAID 5)

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 2950 (RAID 5)

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Xeon 1.86GHz

RAM : 2GB

HDD : 500GB x 3

Tray : 3

PSU : มี

RAID : 5

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB5,900.00

Server มือสอง Dell 1950

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 1950

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E5450 *2

RAM : 8GB

HDD : 1TB

Tray : 2

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB9,900.00

Server มือสอง Dell R410

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R410

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E5503

RAM : 8GB (2x2GB)

HDD : -

Tray : 2

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB27,900.00

Server มือสอง Dell 860

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 1950

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : -

RAM : 2GB

HDD : 500GB

Tray : -

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB4,000.00

Server มือสอง Dell R300

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R300

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon X3323

RAM : No

HDD : No

Tray : -

PSU : Power x2

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

THB5,000.00