Server มือสอง Dell R200

THB7,500.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R200

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 4 Core x3220

RAM : 4GB

HDD : 500GB

Tray : -

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References