Server มือสอง Dell R410

THB27,900.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R410

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E5503

RAM : 8GB (2x2GB)

HDD : -

Tray : 2

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References