Server มือสอง Dell 860

THB3,900.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 860

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : 1 x Intel Xeon 2 Core 2.13GHz

RAM : 2GB

HDD : 500GB (ลูกใหม่)

Tray : ไม่มี

PSU : มี

RAID : 0, 1

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References