Server มือสอง Dell 1950

THB9,900.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell 1950

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E5450 *2

RAM : 8GB

HDD : 1TB

Tray : 2

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References