Server มือสอง Dell R300

THB5,000.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server Dell มือสอง

Server มือสอง Dell R300

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon X3323

RAM : No

HDD : No

Tray : -

PSU : Power x2

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References