Server มือสอง HP ML 150 G6

THB7,000.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server HP มือสอง

Server มือสอง HP ML 150 G6

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon L5520

RAM : 4GB

HDD : No

Tray : -

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References