Server มือสอง IBM x3250 M2

THB4,500.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server IBM มือสอง

Server มือสอง IBM x3250 M2

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E3120

RAM : 1GB

HDD : No

Tray : -

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References