Server มือสอง IBM x3550 M2

THB6,000.00

เซิร์ฟเวอร์มือสอง, Server มือสอง, Server IBM มือสอง

Server มือสอง x3550 M2

สภาพ : กรุณาติดต่อพนักงาน เนื่องจากสินค้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา

CPU : Intel Xeon E5504

RAM : 4GB

HDD : No

Tray : -

PSU : มี

RAID : -

ราง : กรุณาติดต่อพนักงาน

หากต้องการปรับเปลี่ยนสเปคภายในกรุณาติดต่อพนักงาน เราทำให้ได้ตามความต้องการ

Specific References